Rekruttering

Rekruttering av fagspesialister og ledere

 

BOOS har mange års erfaring med rekrutteringsprosesser på spesialist- og lederstillinger. Våre rekrutteringsrådgivere er også sertifisert i bruk av profesjonelle testverktøy.

 

Det mest vanlige er at vi gjennomfører komplett rekrutteringsprosess for våre kunder, gjerne inkludert ekstern annonsering. Vi kan imidlertid også tilby rådgivning og rekrutteringstjenester for deler av prosessen.

 

Vi kan bistå med rekrutteringstjenester til et bredt utvalg av stillinger innen IT, økonomi, engineering og andre tekniske og administrative stillinger.

 

Kontakt oss for en uforpliktende prat om våre rekrutteringstjenester ved å benytte kontaktskjemaet til høyre eller kontakt en av våre rådgivere HER

 

Mer informasjon om BOOS Lederrekruttering finner du her:

http://www.boos.no/people-opportunities/lederrekruttering/

 

 

 

 

 

Kvalitetssikring av kandidater og prosess

 

Vi har de beste forutsetningene for raskt å kunne identifisere og velge ut de mest kvalifiserte kandidatene. Gjennom vår tilnærming og metode sikrer vi både kunder og kandidater en nøytral og profesjonell oppfølging underveis.

 

Vår standard rekrutteringsprosess:

 • Jobbanalyse
 • Search/annonsering
 • Førstegangs intervju
 • Testing
 • Kompetansebasert dybdeintervju
 • Kandidatpresentasjon til kunde
 • Intervju/Presentasjon hos kunde
 • Referanseintervjuer
 • Ansettelse
 • Oppfølging eller coaching etter nærmere avtale

 

Ønsker du et uforpliktende tilbud på gjennomføring av rekrutteringsprosess av BOOS People & Opportunities, kontakt en av våre rådgivere HER

 

——————————

 

BOOS sine anvendte testverktøy:

BOOS sine rekrutteringsrådgivere anvender og er sertifisert på to ulike verktøy, OPQ og Humetrica.

Humetricas profil- og analyseverktøy er basert på «Big Five» og Belbins team- og rollemodeller.

(Big Five: utadvendt, medmenneskelig, pliktoppfyllende, emosjonell, åpensinnet)

 

Humetrica har gjennom sin lange erfaring utviklet verktøy, metoder og virkemidler som øker sikkerheten ved ansettelser.

Verktøyet er person- og teambasert. Det kan bidra til effektivisering i utvelgelsesprosessen. Ved bruk av verktøyet kan man få indikasjoner/ fasetter på personlighet og egenskaper som er viktige faktorer i et arbeidsmiljø. 

 

BOOS har også sertifisert personell på OPQ32. Dette er en av verdens mest kjente – og anerkjente  personlighetstester, og var den første testen i Norge med ISO-sertifisering fra Det Norske Veritas.

OPQ er designet spesifikt for å avdekke trekk ved personligheten og foretrukne måter å handle på, og er godt dokumentert gjennom en rekke ulike studier.

OPQ32 er den siste og mest omfattende versjonene av OPQ. Verktøyet genererer detaljert informasjon gjennom 32 karakteristikker av personlighet som er relevant for prestasjoner i arbeidslivet. OPQ er derfor et omfattende og fleksibelt verktøy som kan benyttes på alle typer stillinger i organisasjonen.

 

OPQ kan blant annet benyttes til å:

 • Identifisere best egnet kandidat målt opp mot utvalgte kompetanser
 • Forbedre treffsikkerheten til et kompetansebasert intervju
 • Avdekke et teams styrker og svakheter og peke ut retning for utvikling
 • Være et sentralt verktøy innen lederutvikling

 

Tester skal alltid utføres av sertifisert personell. Det er viktig å presisere at testverktøy alene ikke har noen verdi.

 

Ønsker du et uforpliktende tilbud på gjennomføring av rekrutteringsprosess av BOOS People & Opportunities, kontakt en av våre rådgivere HER