Outplacement

BOOS har lang erfaring med å tilby ulike tjenester innen Outplacement og Karriere rådgivning.

 

Det kan være flere årsaker til at ansatte havner i en jobb-søker prosess. For noen kan det være frivillig og en søken etter nye utfordringer og ønsker seg videre karriere. For andre er det ufrivillig og som resultat av en nedbemanningsprosess, eller at hele eller deler av virksomheten skal flyttes eller outsources.

 

For dem som er i en jobbsøker situasjon kan det være usikkerhet om hvilke retning en skal gå eller hva som kan være alternative og relevante retninger og velge mellom. Flere kan ha stor nytte av å bli utfordret og «sparret» for å kvalitetssikre denne prosessen. BOOS har flere erfarne og profesjonelle rådgivere som kan hjelpe i slike prosesser. 

En nøytral og profesjonell rådgiver vil raskt kunne sette seg inn i situasjonen til den ansatte og bidra til å synliggjøre alternativer og ikke minst støtte og kvalitetssikre at avtalte tiltak blir gjennomført.

 

Her er noen av de tjenester vi kan tilby:

 

  • Jobbsøker kurs

Kurs i CV-skriving, tips til jobbintervjuet og hvordan fremstå på sosiale medier – 4 timers kurs for 4-8 deltakere.

 

  • BOOS Karriere rådgivning – Del 1

Førstegangssamtale med kartlegging av kompetanse, vurdering av alternative jobb-roller, vurdering av arbeidsmarkedet for aktuelle roller, avtale og eventuell oppfølging av individuelle tiltak som er relevant.

 

  • BOOS Karriere rådgivning, Del 2

Etter å ha gjennomført BOOS Karriere rådgivning Del 1settes det opp en individuell handlingsplan som følges opp med ansatt. Alternative tjenester som også kan inngå er person- og teamtest. Det jobbes videre med bevisstgjøring av personlige egenskaper og nøkkelkompetanse.

 

Ønsker du mer informasjon om våre tilbud og tjenester innen karriere rådgivning og kurs, kontakt en av våre rådgivere HER

 

Referanse:

 

Career & Development Manager at CGG

“As part of the downsizing of CGG Norway in Bergen I had the pleasure to work with BOOS as a client due to be a part of the team who is in charge of the downsizing of the employees in Bergen and as an individual due to an Outplacement agreement.

As a client we are very satisfied and the feedback from our employees who has attended the Outplacement exercises with BOOS has received very good feedback.

As an individual I attended the Outplacement exercises with BOOS personally and had a very good experience and close follow up. “