Coaching

Coaching er et effektivt verktøy i utvikling av ansatte!

 

Det stilles nye og økende krav til medarbeidere og ledere.  Det er blant annet stor endringstakt, resultatpress og fler og mer krevende interessenter både i privat og offentlig sektor. Derfor er endringsdyktighet, fokus på læring og utvikling samt sosial kompetanse stadig viktigere.

 

I Norge står ledere også ovenfor utfordringer når de skal motivere medarbeiderne. Pisk og gulrot metoden der vi ved å belønne arbeidet vi liker, får mer av og ved å straffe dårlig arbeid for mindre av det, ser ut til å ha mindre effekt. På grunn av de trygge og gode arbeidsforholdene som vi har opparbeidet oss i Norge vil påvirkningsmulighetene være mye større ved å skape indre motivasjon.

 

Forskning viser faktisk at de ytre motivasjonsfaktorene kan ha en negativ påvirkning spesielt hvis oppgaven er mer kompleks. Det viser seg at for oppgaver som medarbeidere møter i sin hverdag, er det autonomi, mestring og mening i arbeidet som gir engasjement og gode resultater. Det viser seg at en coachende lederstil, hvor lederen legger til rette for at medarbeideren løser egne problemer og får frihet til å jobbe selvstendig, har en positiv effekt. Coaching er kanskje derfor det mest sentrale og nyttige verktøyet i denne sammenhengen.

 

BOOS har erfarne rådgivere innen coaching. Vi tilbyr coaching tjenester til ledere og mellomledere, men tilbyr også coaching som et verktøy for effektiv onboarding av nye ansatte i rekrutteringsprosesser.