Coaching

Coaching er et effektivt verktøy i utvikling av ansatte!

 

Det stilles nye og økende krav til medarbeidere og ledere.  Det er blant annet stor endringstakt, resultatpress og fler og mer krevende interessenter både i privat og offentlig sektor. Derfor er endringsdyktighet, fokus på læring og utvikling samt sosial kompetanse stadig viktigere.

 

I Norge står ledere også ovenfor utfordringer når de skal motivere medarbeiderne. Pisk og gulrot metoden der vi ved å belønne arbeidet vi liker, får mer av og ved å straffe dårlig arbeid for mindre av det, ser ut til å ha mindre effekt. På grunn av de trygge og gode arbeidsforholdene som vi har opparbeidet oss i Norge vil påvirkningsmulighetene være mye større ved å skape indre motivasjon.

 

Forskning viser faktisk at de ytre motivasjonsfaktorene kan ha en negativ påvirkning spesielt hvis oppgaven er mer kompleks. Det viser seg at for oppgaver som medarbeidere møter i sin hverdag, er det autonomi, mestring og mening i arbeidet som gir engasjement og gode resultater. Det viser seg at en coachende lederstil, hvor lederen legger til rette for at medarbeideren løser egne problemer og får frihet til å jobbe selvstendig, har en positiv effekt. Coaching er kanskje derfor det mest sentrale og nyttige verktøyet i denne sammenhengen.

 

BOOS har erfarne rådgivere innen coaching. Vi tilbyr coaching tjenester til ledere og mellomledere, men tilbyr også coaching som et verktøy for effektiv onboarding av nye ansatte i rekrutteringsprosesser.

 

Ønsker du mer informasjon eller tilbud på våre coaching-tjenester, kontakt Rådgiver/partner Kristine Muri på telefon +47 926 05 486 eller kristine.muri@boos.no.

 

Referanse:

Stig M Bredvei
Stig M Bredvei
Sales and Marketing Director, Clockwork Management AS
 

“Jeg har de siste årene brukt Ove som coach i min stilling som Administrerende Direktør i Clockwork Bemanning AS. Innledningsvis med fast frekvens og etter hvert ved behov. Ove utøver coaching rollen på en meget dyktig og profesjonell måte. Gjennom Ove´s coaching har jeg opplevd å bli styrket på rett fokus, rett prioritering og handlinger.


Jeg har ved behov også brukt Ove som sparringpartner på større viktige beslutninger. Han har utvist svært god helhetstekning og strategisk og strukturert tilnærming i coaching rollen. Jeg kommer til å fortsette å bruke ham fremover.”