People & Opportunities - Blog and News

Sitter du på gjerdet og venter, eller ruster du for fremtiden?

I nedgangstider er de fleste frustrert over at prosjektene lar vente på seg. For videre drift krever dette innsats og kreativitet fra alle ansatte for å endre retning, planlegge aktiviteter og styre mot nye mål. Samtidig kan det bety permitteringer og nedbemanning, noe som er vanskelig og nedstemmende for alle ansatte.

Les mer ...

BOOS lange erfaring gir DEG fordeler…

Første selskap i BOOS gruppen ble etablert i 1992. Vi har vært i markedet en stund. Vi kjenner derfor arbeidsmarkedet på Vestlandet svært godt.  Vurderer du nye jobbutfordringer? Trenger ditt selskap dyktige medarbeidere? La en av BOOS sine rådgivere få utfordringen med å hjelpe deg.  Kontaktinformasjon finner du HER.

Les mer ...

Karriererådgivning og outplacement

BOOS opplever en økt etterspørsel etter karriererådgivning og outplacement tjenester. Overskriftene i mediene taler for seg selv og det er dessverre en del selskaper som har vært nødt til å foreta nødvendige grep for å tilpasse seg et marked i kraftig endring. Nedbemanningsprosesser blir et nødvendig “onde” og BOOS har erfaring og ekspertise til å […]

Les mer ...