Tjenester

Gjennom over 20 år i markedet har vi levert et bredt utvalg av programvare- og IT-tjenester til store og mellomstore organisasjoner. Vi tilbyr en unik kombinasjon av forretningsforståelse, teknisk ekspertise og produktivitetsverktøy. Vi har både dybdekunnskapen og tyngden til å skape optimale løsninger for våre kunder.

 

IT-arkitektur og programvareutvikling

 

BOOS IT tilbyr erfarne konsulenter med bred kunnskap innen IT-arkitektur og programvareutvikling. Vi deltar i alle faser av livssyklusen til en programvareløsning – hele veien fra spesifikasjon til produktstøtte og vedlikehold. Våre konsulenter er godt kvalifisert innen arkitektur, databasedesign, pragramvareutvikling og development patterns. Vi tilbyr utviklingstjenester både innenfor moderne teknologier og utviklingsmiljøer, samt vedlikehold og modernisering av eldre proprietære systemer.

 

Prosjektledelse

 

Vi har lang erfaring med ledelse av komplekse prosjekter for kunder innen en rekke bransjer. Våre prosjektledere har både kompetanse, erfaring og menneskelige egenskaper som er nødvendige for å håndtere store prosjekter. Våre prosjektledere tar ansvar gjennom hele prosjektets livssyklus, og vi er kjent som en trygg samarbeidspartner. Vi sørger for at prosjekter leveres til rett tid, budsjett og kvalitet.

 

Datakonvertering og migrering

 

Fusjonering av selskaper, overgang til nye systemer, oppgradering av eksisterende systemer samt støtte for nye datavarehus kan skape store utfordringer. Vi løser disse utfordringene. Vi har jobbet med datakonvertering og migrering siden tidlig på 1990-tallet, og vi har lang erfaring fra uthenting, analyse og konvertering data.

 

Vårt erfarne team følger definerte og dokumenterte prosesser og er meget dyktige til å utnytte automatiserte rutiner. Dette sikrer at datakvalitet og integritet opprettholdes gjennom hele konverteringsprosessen.

 

Business & Technology Consulting

 

Vi er spesialister på å utnytte teknologi og IT-løsninger for å understøtte forretningsprosesser. Vi ønsker å hjelpe våre kunder med å finne nye muligheter til å effektiviserere virksomheten. For å få til dette kreves en optimal kombinasjon av forretningsforståelse og teknisk kompetanse. Våre konsulenter har lang erfaring med å kombinere forretning og teknologi.

 

Vi har spesielt lang erfaring fra olje- og offshoreindustrien, og vi samarbeider tett med kundene for å kontinuerlig finne gode løsninger som effektiviserer organisasjonen. Våre konsulenter forstår behovene til industrien, og vet hvordan forretning og teknologi skal spille sammen.