Boos IT og Bemanning BOOS IT Konsulenter har fokus og spisskompetanse på system- utvikling, systemintegrasjon, IT-arkitektur og forvaltning av løsninger. BOOS leverer senior IT-kompetanse til selskaper og virksomheter gjennom utleie av konsulenter og konsulentteam - og gjennom leveranser av hele prosjekter. Kundene er store og mellomstore selskaper og offentlige virksomheter. Vi har lang erfaring fra Olje & Gass sektoren. Boos Bemanning leverer multidisiplin- og spesialkompetanse innen engineering og innen administrative stillinger. Vi har spisskompetanse innenfor olje, gass og maritim virksomhet, men leverer også høykvalifisert teknisk personell innenfor landbasert industri.